générique provigil au Canada €85.16

polityka prywatności sklepu internetowego ‘moie’

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności sklepu internetowego www.moie.pl ma charakter informacyjny, oznacza to że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.moie.pl jest Katarzyna Kazimierczyk – Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Projektant Katarzyna Kazimierczyk – Jankowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 70/7, kod pocztowy 92-334, NIP 7282526046, REGON 101790082, e-mail: shop@moie.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.
3. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym www.moie.pl.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych klientów przez Administratora:
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług drogą Elektroniczną (Formularz Zamówienia, Konto, Newsletter).
1. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:
– Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki zakupionego przez klienta towaru na zlecenie Administratora.
– Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności dokonywane drogą elektroniczną lub kartą kredytową w sklepie internetowym.
1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres siedziby klienta.
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych w sklepie internetowym www.moie.pl. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie sklepu internetowego.
3. Każde przetwarzanie danych klienta musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych klienta w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do  zainteresowań klienta, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest uzasadniony interes Administratora. Przetwarzanie danych klienta w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody klienta.
4. Dane będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych tj. do 2 lat od wydania towaru.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający sklep internetowy).
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:
– identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy rejestracji, formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
– dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji odwiedzających oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
– prowadzenia anonimowych statystyk badających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.
1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający sklep internetowy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są ważne w związku ze zgodą na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Przy braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia plików Cookies w przeglądarce internetowej.
3. Dokładne informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.
4. Administrator przetwarza również  logi (adres IP, domena) tj. anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego, które służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

KONTROLA, DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIE

1. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych;
2. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
3. Dane osobowe klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. W celu korekty powyższych uprawnień, klient możne skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: shop@moie.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator proponuje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
– dostęp do konta tylko po podaniu loginu i hasła.

Koszyk